Just Master Activities

IMPLEMENTARE CROSSPOINT – STUDIU DE CAZ

Despre companie

Just Master Activities este o companie de import și distribuție cu o prezență solidă în piața FMCG din România, deținând poziții de top în segmentele de piață în care acționează.
Compania acționează la nivel național și deține peste 2.800 de puncte de vânzare. Dispune de o structură logistică performantă, adaptată fluxului de marfă, care permite utilizarea canalelor de distribuție moderne alături de cele tradiționale.


Câteva dintre provocările proiectului

 • Numărul redus de spații dedicate picking-ului comparativ cu numărul mare de repere;
 • Necesitatea de acuratețe foarte mare la nivelul comenzilor de livrare;
 • Un număr mare de comenzi cu număr mic de repere;
 • Atribute noi in cadrul master data;
 • Număr mare de interfețe cu aplicația ERP;
 • Rețete vânzare ce necesită conversie dinamică între produse echivalente.

Soluția

Go-live-ul în depozitul Just Master Activities a avut loc la 1 februarie 2017, pe parcursul următoarelor luni fiind implementate și alte module necesare pentru optimizarea proceselor existente în cadrul organizației.
Implementarea a coincis cu mutarea structurii logistice într-un depozit nou, ceea ce a permis o reașezare a stocului bazată pe criteriile de put-away incluse în soluție.
Acoperirea integrală a scenariilor prin efectuarea unei analize detaliate a permis o tranziție fluentă la noul mod de lucru și o adaptare rapidă a echipei din depozit la noile proceduri.

Crosspoint WMS

Testimonial Valentin Bălănescu
Director Logistică,
Just Master Activities:

 • motivaţia implementării WMS
 • rezultate post implementare
 • beneficii directe şi indirecte
 • recuperarea investiţiei
 • relaţia cu echipa de implementare
 • feedback privind utilizarea Crosspoint

Funcţionalităţi implementate inițial:

 • Trasabilitate loturi furnizor
 • Modul calitate
 • Criterii avansate put-away
 • Criterii avansate replenishment orizontal și vertical
 • Order picking pentru gestionarea comenzilor de volum
 • Batch picking pentru gestionarea comenzilor mici
 • Consolidare pentru agregarea comenzilor cu aceeași destinație
 • VAS pentru etichetări și ambalare produse
 • Soluții IT integrate (aproximativ 20 de interfețe active): ERP, EDI curieri.
 • Verificare comenzi cu post de lucru integrat cu scanner de masă
 • Recepție parțială pentru a permite deblocare rapida zona de recepție și disponibilitate la vânzare a articolelor deja validate
 • Integrare proces de etichetare pentru produsele cu cerințe speciale
 • Activitate de tip kitting cu rețetă variabilă și produse interschimbabile
 • Retur și marfă în gestiuni de custodie
 • Existența de zone multiple cu reguli de replenishment specifice
 • Posibilitatea de blocare articole pentru anumite locații din depozit, blocare locații pentru anumite articole
 • Gestionare stoc minim, maxim, critic pentru reaprovizionare
 • Tipărire automată AWB integrat în flux consolidare colete
 • Generare de propuneri transport în funcție de volumetrie comandă
 • Monitorizare încărcare echipă și scor la nivel de utilizator
 • Trasabilitate completă status colete prin integrare soluții curieri direct în WMS. Crosspoint interoghează sistemele IT ale curierilor pentru a oferi informații complete asupra stării coletelor livrate
 • Calcul indicator performanță de livrabilitate în WMS

Funcţionalităţi implementate ulterior:

Aprovizionare

S-a simțit nevoia de a îmbunătăți procedura de aprovizionare marfă de la furnizori și a duce acest proces în aplicația care gestionează fluxurile logistice, adică în WMS. S-a ținut cont atât de regulile generale ale aprovizionării (zile stoc, comandă medie zilnică, stoc vandabil) cât și de regulile agreate cu furnizorii (cantitate minimă de aprovizionare, multiplu de baxare, lead time). Modulul permite gestionarea aprovizionării cu marfă de la furnizori, ținând cont de politica internă a companiei și condițiile comerciale agreate cu partenerii.

Management ambalaje

Modulul permite gestionarea paleților de tip CHEP, tot proiectul fiind adaptat colaborării cu furnizorul (evidența de documente, format personalizat al acestora, standard ambalaje).

Normare operațiuni și management costuri

Datele istorice furnizate de Crosspoint la nivel de trasabilitate operațiuni conduc la stabilirea unui standard per operațiune acceptat la nivel de organizație. Acesta poate fi utilizat atât în măsurarea performanței echipei sau individual a membrilor ei, fiind în același timp un instrument de analiză pentru un volum dat de operațiuni (task-urile unei zile de exemplu) și pentru simulări ale perioadelor de vârf.

Monitoring Dashboard

Monitoring Dashboard a permis analiza imediată a statusului operaţiunilor, conform gradului de încărcare al operaţiunilor şi relocarea resurselor în funcţie de procesele critice;

Solicitați detalii!

  Vreți să știți mai mult despre operațiunile desfășurate în propriile depozite, pentru a le optimiza și pentru a reduce costurile?

11 + 14 =

 • Reducerea timpului de inventariere 50% 50%
 • Trasabilitate 100% 100%
 • Creșterea productivității la picking 60% 60%

Rezultate post implementare

Am considerat întotdeauna prioritară menţinerea nivelului de calitate a soluţiilor şi proiectelor livrate. Tratăm cu maximă seriozitate acest aspect al activităţii noastre şi dedicăm resurse importante îndeplinirii acestui deziderat.
Decizia implementării unui sistem WMS a venit ca o consecință firească a dorinței noastre de optimizare a fluxurilor logistice și de eficientizare a costurilor serviciului de distribuție. Încă de la primele discuții cu potențialii furnizori de soluții de acest gen, Point Logistix s-a evidențiat prin deschiderea arătată în oferirea de soluții viabile, în concordanță cu specificul și complexitatea activității noastre, cât și ulterior, în timpul derulării proiectului, prin includerea în proiect a consultanței în domeniul bunelor practici din proiectele anterioare. Beneficiile proiectului se pot evidenția, fără a se limita doar la acestea, prin: creșterea productivității, acuratețea stocurilor, optimizarea spațiului de depozitare și trasabilitate. Mă refer la trasabilitatea disponibilă la nivelul condițiilor logistice ale stocurilor și stadiilor comenzilor clienților, de la plasare până la recepția lor. Având în vedere reușita proiectului și colaborarea ulterioară fazei de implementare, recomand cu căldură echipa Point Logistix atât pentru soluția WMS Crosspoint, cât și pentru deschiderea, implicarea și know-how-ul echipei de proiect.
Valentin Bălănescu

Director Logistică, Just Master Activities

Studii de caz