BENEFICII ADUSE DE CROSSPOINT WMS

Beneficii imediate

Performanță

■ Crosspoint crește productivitatea utilizatorilor și optimizează procesele logistice, de producție și IT.
■ Reduceri semnificative de costuri prin eliminarea stocului excesiv, reducerea stocului de siguranță și a produselor slab performante;
■ Îmbunătățirea dramatică a folosirii spațiului din locațiile de depozitare bazată pe algoritmi avansați de put-away și stocare;
■ Nivel îmbunătățit al serviciilor către clienți;
■ Algoritmi multipli de picking inteligent – mai multe repere colectate, datorită modului de colectare intercalat și posibilității de consolidare a comenzilor;
■ Algoritm “drumul cel mai scurt”;
■ Fiind un sistem de management 100% paperless, Crosspoint permite reducerea semnificativă a consumului de hârtie, documentele intermediare (picking, mutare etc) putând fi stocate electronic;
■ Crosspoint nu necesită servere de conectivitate radio (Wavelink sau Telnet)!

Flexibilitate

■ Crosspoint este construit ca un sistem de module integrate. Un modul poate fi modificat fără a le afecta negativ pe celelalte.
■ Permite personalizare completă per utilizator, pentru un număr nelimitat de utilizatori.
■ Permite standarde avansate de integrare, prin sisteme de conectivitate adecvate.
■ Crosspoint asigură o comunicare simplificată între personalul din depozit, manageri şi administratori.
■ Crosspoint are o interfaţă prietenoasă, intuitivă şi uşor de utilizat, proiectată pentru a interacţiona rapid şi precis.
■ Crosspoint permite nivel de acces specific în cadrul acelorași module și niveluri multiple de aprobare în cazul apariției de excepții
■ Fiecare tip de tranzacție are reguli propri setate permițând multiple fluxuri să coexiste la nivel de depozit și companie în funcție de specific client, furnizor, deținător.
■ Utilizatorii pot fi cu ușurință realocați pe zonele de flux cu încărcare maximă

Management

■ Crosspoint este proiectat să faciliteze managementul locaţiilor multiple de depozitare prin administrare centralizată.
■ Management de depozit complet customizat prin definirea parametrilor pentru fiecare user în parte;
■ Regulile de flux configurate sunt imediat propagate către utilizatorii finali.
■ Utilizatorii au posibilitatea să tipărească etichete cu coduri de bare pentru produse, loturi, containere stoc, locații etc
■ Nomenclatoare specifice soluțiilor din suită pot fi întreținute în sistem (zone, utilizatori, resurse, parteneri, flotă auto, servicii logistice, transportatori, echipamente)
■ Nomenclatoare preluate prin integrare din soluțiile conexe pot fi îmbogățite prin câmpuri noi întreținute la nivel de soluție WMS
■ Formele tipăribile, de template etichete și coduri specifice pot fi administrate
■ Rapoarte noi create de utilizatorii cheie pot fi activate în aplicație si alocate categoriilor de utilizatori ce necesită acces

Alerte

■ Există facilităţi ca administatorii să fie alertaţi când există erori sau conflicte în sistem.
■ Administratorii au posibilitatea să vizualizeze mesajele de eroare (e-mail, telefon etc.) şi să interacţioneze cu cei vizaţi pentru remedierea alertelor.
■ Eliminarea erorilor de introducere a datelor și posibilitatea de interfațare cu alte sisteme pentru preluarea comenzilor sau folosind modulul Web al Crosspoint;
■ Excepțiile aprobate de utilizatorii cu drepturi alocate sunt raportate administratorilor
■ Cantitățile sunt ajustate în timp real, pe măsură ce operațiunile sunt finalizate
■ Depășirea indicatorilor de alertare este notificată imediat
■ Incidentele au o trasabilitate a stărilor intermediare și a utilizatorilor alocați
■ Administratorii pot programa rapoarte de alertare către utilizatorii alocați și frecvența de alertare

Monitorizare

■ Procesele din depozit pot fi monitorizate în timp real, activităţile critice putând fi prioritizate pentru a preveni blocajele
■ Politică de securitate și drepturi de utilizator robustă
■ Funcționarea în timp real a sistemului permite monitorizarea continuă a operațiunilor din locațiile de depozitare, asigurând acuratețea 100% a acestora, din moment ce utilizatorii nu sunt forțați să execute operațiuni nefezabile
■ Oferim pentru un număr nelimitat de profile de utilizatori, posibilitatea monitorizării depozitelor, stocului, documentelor, ambalajelor şi angajaţilor
■ Transparență totală a stocului; locația fiecărui reper, inclusiv a echipamentelor din locațiile de depozitare, este cunoscută în fiecare moment
■ Monitorizează proactiv parametri de stoc, locații, operatori și indicatori de performanță.
■ Monitoarele de operațiuni dau o imagine imediată a statusului de execuție al operațiunilor
■ Pentru fluxurile de complexitate ridicată module avansate cum ar fi cel de Dashboards oferă o imagine comprimată la nivel de management

KPI

■ Crosspoint asigură accesul imediat la indicatorii de performanţă stabiliţi în cadrul proiectului.
■ Urmărirea indicatorilor cheie de performanţă pentru o mai buna analiză a activității și decizii bazate pe date istorice şi estimări de creștere a volumelor.
■ Normările de operațiuni permit compararea utilizatorilor indiferent de rotația acestora în procesele operaţionale.
■ Variația indicatorilor urmăriți este analizată în paralel cu modificări apărute în liniile noi de business.
■ Noi indicatori de performanță definiți pot fi analizați retroactiv pe baza informațiilor de trasabilitate stocate de Crosspoint
■ Indicatorii ce necesită date din mai multe sisteme pot fi urmăriți prin integrare sau consolidare la nivel de soluție de BI(Business Intelligence)
■ Sistemul poate emite alerte automate cu indicatorii obținuți pe perioade predefinite

Raportare

■ Doriţi să ştiţi care este cel mai bun operator din depozit?
■ Doriţi să ştiţi cum se descurcă schimbul 2 în raport cu schimbul 1?
■ Crosspoint, prin modulul de analiză/raportare furnizează aceste informaţii!
■ Crosspoint excelează şi la capitolul analize comparative.
■ Sunt disponibile informaţii referitoare la performanţa depozitului din luna curentă, în raport cu aceeaşi lună a anului trecut, prima zi din lună, în comparaţie cu ultima, şi multe altele.
■ Documentele specifice ce necesită tipărire sunt integrate în fluxul de lucru: Avize, Declarații de conformitate, Facturi, Packing List, NIR, Borderou Transport.
■ Formate catre parteneri pot fi ușor integrate: Cerere de aprovizionare, Comanda de Transport, AWB

%

Crește eficiența angajaților

%

Crește randamentul proceselor

%

Acuratețea stocurilor

%

Îmbunătățește serviciile către clienți

Solicitați acum consultanță!

  • Vreți să cunoașteți, în timp real, stocul și dinamica mărfii din depozit?
  • Vreți să faceți, prin analiză comparativă, un plan de aprovizionare pe durată medie și lungă?
  • Vreți să reduceți, și de ce nu, să eliminați pierderile?
  • Aveți nevoie de informații reale, obiective, pe care să vă bazați deciziile?
  • Vreți să știți cine este cel mai bun operator?
  • Vreți să știți care este cel mai productiv schimb?
  • Vreți să știți care sunt stocurile cu cea mai mică dinamică?

11 + 11 =

Recuperarea investiției

AMORTIZARE RAPIDĂ A INVESTIŢIEI

Timpul de recuperare a investiţiei este infim în raport cu impactul pe care soluţia Crosspoint îl are în companie. În medie, putem vorbi despre o perioadă de amortizare de 1-2 ani, foarte rezonabilă ţinând cont că o astfel de aplicaţie este implementată pe termen lung.

ECONOMII

Avantajele cresc în momentul în care, spre exemplu, sunt luate în calcul economii precum cele obţinute prin reducerea volumului produselor expirate la nivel de depozit, folosindu-se alerte asupra eventualelor promoţii pe care un departament de vânzări poate să le facă.

ELIMINAREA COSTURILOR ASCUNSE

Creşterea acurateţei informaţiei pusă la dispoziţia managementului va scoate în evidenţă costuri ascunse care anterior nu au fost luate în calcul. Surprizele pot fi foarte mari pe acest segment!

ACURATEŢEA COMENZILOR

Crosspoint creşte semnificativ acurateţea în ceea ce priveşte pregătirea comenzilor, iar timpul de realizare a operaţiunilor se îmbunătăţeşte.

COSTURI DE INVENTARIERE MULT REDUSE

Perioada de inventariere este mult redusă. Am avut surpriza plăcută să constatăm, la unul dintre clienţii noştri, că investiţia privind introducerea soluţiei Crosspoint a fost amortizată într-un an numai din costurile de inventariere.

PERSPECTIVĂ

Crosspoint asigură o viziune de ansamblu asupra operațiunilor desfășurate. Măsurătorile care descriu productivitatea operatorilor, dinamica depozitului și volumul comenzilor, vă dau posibilitatea să cuantificați modul în care depozitul performează și, mai important, cum performează în raport cu obiectivele stabilite.

RANDAMENT

Sistemul de management de depozit (WMS) Crosspoint vă poate ajuta să imbunătățiți randamentul lucrătorilor, proceselor, precum și acuratețea și eficiența inventarului (stocurilor). Serviciul către clienți poate fi îmbunătățit ca rezultat al acestui câstig de exactitate și eficientă.

PRODUCTIVITATE

Acuratețea îmbunătățită a inventarului (stocului) vă permite să desfășurați operațiuni cu stoc de siguranță redus, permițându-vă să vă concentrați asupra reperelor celor mai productive și/sau care au viteza cea mai mare de rotație.