ARHITECTURA CROSSPOINT

MODULELE STANDARD

Structura aplicaţiei este una modulară. Zona de core acoperă fluxurile logistice necesare managementului oricărei gestiuni. Sunt incluse peste 500 de funcţionalităţi ce pot fi activate în funcţie de specificul activităţii beneficiarului. Pentru fiecare tip de operaţiune (recepţie, put-away, replenishment, picking, consolidare, încărcare, etc) există multiple scenarii disponibile (implementate şi testate), din care echipa de proiect selectează pe parcursul perioadei de analiză a proiectului. Desigur, acestea pot fi adaptate cerinţelor specifice, însă integrarea lor în fluxurile existente minimizează timpii alocaţi personalizărilor şi testelor de acceptanţă.

MODULELE OPŢIONALE

Pentru companiile care au o complexitate sporită a activităţii sau care vor să îşi îmbunătăţească anumite arii ale logisticii, modulele opţionale ale suitei sunt menite să adauge plus valoare.
Deşi sunt opţionale, unele dintre acestea pot fi identificate ca fiind critice în proiect şi fac scopul implementării iniţiale, altele ţin de o maturitate a utilizării suitei şi pot fi activate oricând, ulterior.
În cadrul acestor module, alte 400 de funcţionalităţi fac posibilă implementarea de multiple scenarii.

Doriți să apelați la serviciile noastre?

Arhitectura Crosspoint

Arhitectura Crosspoint

Aplicaţia Crosspoint este destinată automatizării activităţilor de gestiune din cadrul depozitelor clientului. Terminalele comunică în permanenţă cu baza de date prin intermediul reţelei wireless.

Structura aplicaţiei este modulară. Zona de core acoperă fluxurile logistice necesare managementului oricărei gestiuni. Sunt incluse peste 500 de funcţionalităţi ce pot fi activate în funcţie de specificul activităţii beneficiarului.

Pentru companiile care au o complexitate sporită a activităţii sau care vor să îşi îmbunătăţească anumite arii ale logisticii, modulele opţionale ale suitei sunt menite să adauge plus valoare.

Integrare Curieri şi Transportatori Planificare Comenzi Încărcare 3D Administrare Trasabilitate Articol Tipărire Inventariere Interfaţare Interogare şi Trasabilitate Transport Livrare Mutare Recepţie MODULE STANDARD MODULE OPŢIONALE 3PL Optimizare Stocuri KPI & Dashboards Kitting & VAS Management Documente Management Ambalaje Aprovizionare și Planificare Modul cântăribile Paletizare avansată Modul WEB EDI Control calitate Flux HUB și Cross Docking

Integrare Curieri şi Transportatori

Pentru companiile care livrează prin soluții de curierat, generarea de AWB este o funcționalitate integrată în WMS ce permite nu doar tipărirea de etichete, ci și urmărirea statusurilor unui colet, generarea de receptie pentru cele nelivrate, urmărirea încasării pentru COD (Cash on Delivery) și facturarea serviciilor de către partenerul de transport.
Pentru zona de transport clasic urmărirea unei comenzi/facturi de transport permite analize avansate asupra costurilor repartizate pe deținători de marfă sau grupe de produse și client.

Integrările multi-curier sunt transparente pentru utilizatorii finali aplicația comunicând contextual în funcție de transportatorul alocat comenzii de transport. Sunt permise atât AWB-uri generate în procesul de picking cât și în cel de consolidare. La nivel de comandă client pot fi generate note de transport cu mai multe colete, fapt integrat în procesul de încărcare transport.

Preluarea de statusuri intermediare și finale din sistemele curierilor este realizată automat și integrată cu alte soluții IT (e-commerce, SMS, etc).

Planificare Comenzi

Gestionarea și planificarea comenzilor client în funcție de disponibilitate (depozit, stoc la furnizor, sau capacitatea secțiilor de producție), permit o activitate unitară a departamentelor Planificare, Achiziții/Productie, Logistică/Transport și Comercial și oferă o imagine clară a statusului acestor comenzi.
Solicitările și replanificările interdepartamentale sunt urmărite ca nivel de aprobare și se regăsesc în zona de raportare. Modulul WEB poate completa fluxul oferind acces direct clienților sau furnizorilor.

Segmentarea fluxului poate fi realizată din drepturile alocate utilizatorilor. Astfel confirmarea de comenzi și comunicarea cu departamentul de achiziții al clienților poate fi separată de planificarea logistică la nivel de depozit. Zona de încărcare și transport în segmentul de expediție completează trasabilitatea în acest caz.

Posibilitatea accesării stocului planificat în curs de producție sau în curs de transfer sunt instrumente esențiale pe măsură ce specificul se apropie de cel de Just in Time.

Încărcare 3D

Pentru depozitele cu provocări aduse de varietatea formelor de împachetare finală (diferite tipuri de paleţi, cutii), modulul permite generarea automată de propuneri de încărcare. Se ține cont de regulile de transport prestabilite: suprapozabilitate, greutate pe axe în vehicul, planificarea multiplelor secvențe de descărcare și prioritizarea liniilor comandă.
Soluția 3D, aprobată de un departament de transport, aduce îmbunătățiri semnificative gradului de umplere la nivel de camion și este transpusă apoi în modulul de încărcare utilizat de operatorii din depozit.

Administrare

Modulul de Administrare permite definirea elementelor specifice WMS (hartă depozite, locații, reguli de stocare, de put-away, picking și replenishment), precum și editarea informațiilor preluate din sistemele externe.

Depozitul poate fi definit la nivel de rânduri fizice, gestiuni, reguli de stocare (zone alocate, criterii de viteză de rotație, produse dedicate, drum optimizat de picking). Zonele definite pot fi fizice sau virtuale. Se delimitează celulele speciale (de receptie, rampe, realizare servicii, de livrare, docuri).

Partenerii pot conține furnizorii, prestatorii (transportatori, etc), deținătorii de marfă, destinatarii și adresele de livrare.

Produsele primesc caracteristici specifice pe lângă cele importate (dacă este cazul): dimensiuni, împachetări, tip de urmărire (cu lot și dată expirare, număr serial), criteriu preferat de livrare (FEFO, FIFO, FMFO), reguli de stocare (umiditate, temperatură, standard producător), coduri (număr nelimitat de coduri distincte pe articol, coduri specifice destinatar, modalități specifice împachetare, imagini).

Trasabilitate Articol

Modulul de Rapoarte conține un set complet de informații ce includ:

■ Stoc (total, pe gestiune, pe grupe de articole);
■ Fișă de magazie (per articol, lot sau număr serial);
■ Istoric documente de receptie, livrare, transport și inventar;
■ Activitate și productivitate utilizatori;
■ Resurse utilizate (etichete printate, grad utilizare echipamente);
■ Produse cu perioadă scurtă de expirare;
■ Grad de ocupare depozit;
■ Rotație articole stoc;
■ Rotație operațiuni per locație;
■ Evoluție stoc;
■ Stoc la data;
■ Istoric logare utilizatori;
■ Număr de tranzacții per tip și intervale orare;
■ Trasabilitate Articol;
■ Trasabilitate palet;
■ Trasabilitate locație;
■ Trasabilitate lot.

Tipărire

Componenta de Tipărire etichete permite task-uri de etichetare atașate tipurilor de operațiuni, integrate cu fluxurile operatorilor:
Etichetă de palet recepție emisă la primirea mărfii. Codurile de palet sau codurile de unități de împachetare colectivă ajută la identificarea simultană a mai multor produse
Etichetă de palet picking
Etichetă palet de mutare. Rezultă la operațiunea de deconsolidare a mărfii paletizate.
Etichetă palet de inventar. Este folosită pentru marfa reorganizată fizic în cadrul procesului de inventariere.
Etichete pretipărite. Unde nu se dorește tipărirea concomitentă cu realizarea operațiunilor etichetele de tip “blind” asigură serializarea unică a paleților creați.
Etichetă comandă
Etichetă de articol. Codurile de bare de produs vor fi cele implicite, furnizate de producător. Dacă produsele nu au un cod de bare, va fi generat la recepție la nivel de ambalaj colectiv sau unitar, în funcție de cerințele clienților.
Etichetă articol / lot specifică client
Etichetă de locație. Ușurează munca în depozit prin etichetarea celulelor de raft sau bulk. Etichetele conțin codul poziției de stocare în cod de bare și alfanumeric.

Operatorii back-office pot solicita regenerarea de etichete în caz de deteriorare.

Inventariere

Modulul de Inventariere Back Office permite crearea unor ordine de inventariere sau verificare la nivel de depozit, listă de produse sau celule (ex: inventar pe parter rând, etc). În funcție de decizia de final, rezultatul inventarului poate fi închis ca o verificare sau poate suprascrie stocul prin emiterea automată a unei note de receptie și de livrare.

Inventarierea Front Office se va putea realiza pe mai multe terminale simultan, descărcarea datelor realizându-se cumulativ.

Inventarul se va putea realiza în mai multe feluri:
■ numărări succesive;
■ numărări simultane;
■ inventar ciclic – nu presupune întreruperea activității. Sistemul indică automat cele mai vechi locații neinventariate și realizează postări intermediare înainte de aprobarea oficială a rezultatelor de plus și minus, la finalul ciclului de inventariere.

Interfaţare

Pentru a facilita conectarea cu sistemele externe (ERP, CRM, SFA, etc) conectorul de interfațare Crosspoint asigură formate standard de transfer al datelor (format csv, txt, tabele shared, socket-uri, servicii Web SOAP sau REST, importuri asincrone) asigurând o monitorizare a tuturor tranzacțiilor realizate între sisteme.

Orice tranzacție poate fi urmărită prin ora de inițializare, un status de realizare și un motiv de refuz în caz de eroare. Tranzacțiile pot fi reimportate automat sau manual după rezolvarea problemei sursă.

Există peste 30 de interfețe standard ce pot fi activate în funcție de specificul proiectului și necesitățile de preluare de date.

În prezent 35 de soluții ERP au conectori deja disponibili în cadrul Crosspoint ceea ce minimizează timpul de activare și integrare. Logica poate diferi în funcție de tipul de tranzacție (recepție furnizor, recepție retur, comanda client, comanda de transfer).

Interogare şi Trasabilitate

Modulul de Interogare Back Office asigură accesul utilizatorului Back-Office într-un timp minim la orice informație aflată în sistem. Pot fi căutate date referitoare la cod de articol, lot, denumire articol, depozit, referință receptie, mutare, livrare, transport, document extern (factură, comandă sistem extern), număr serial, cod partener, etc.

Modulul de Interogare Front Office
permite ca pe teren utilizatorii să aibă informații asupra stocului. Căutările pot pleca de articol, lot, număr serial, cod de container sau locație. Pentru uzabilitate, funcționalitatea este disponibila contextual în toate etapele din proces.

Modulul de Trasabilitate Back Office asigură obținerea imediată a datelor referitoare la trasabilitatea unui lot, istoricul unui palet, a stocului în depozit, a mișcărilor urmate de un SKU de la momentul recepției până la ieșirea din depozit. Fiecare operațiune are logată ora exactă a realizării și utilizatorul care a realizat-o.

Transport

Modulul de Transport Back Office - permite crearea unor comenzi de transport alocate la un transportator, șofer și mașină însumând mai multe comenzi existente în sistem. Criteriile de creare pot pleca de la rute fixe pre configurate sau introducerea de către utilizator pe zone, sistemul generând alerte dimensionale în funcție de tipul de mașină selectat. La finalizarea încărcării se emite un packing list și scrisoare de transport cu datele consolidate ale mărfii încărcate. Modulul poate fi conectat la funcționalități avansate ce permit programarea camioanelor și recepția lor calitativă, urmărirea costurilor de transport distribuite pe categoriile de marfă incluse, integrarea cu sistemele partenerilor. Pentru flote proprii Crosspoint Fleet Management asigură urmărirea completă de operațiuni mentenanță, documente atașate fiecărui vehicul și trasabilitatea pe centre cost și de foi de parcurs.

Modulul de Transport Front Office - La încărcarea unei mașini se emite un ordin de încărcare pe terminalele mobile. Utilizatorii trebuie să scaneze paleţii încărcați (cu ordine încărcare impusă sau nu) pentru a asigura confirmarea ieșirii din depozit. Modulul poate fi conectat la funcționalități avansate pentru a vizualiza poziția exactă unde fiecare container trebuie așezat conform planificării.

Livrare

Modulul de Livrare Back Office permite înregistrarea comenzilor în sistem. Pot fi înregistrate date cum ar fi: dată solicitată livrare, destinatar, punct lucru destinatar, date cantitative și valorice, număr comandă client, etc.

Monitorul de Livrare este instrumentul principal de urmărire a statusului realizării comenzilor. Utilizatorul Back-Office poate lansa calupuri de comenzi în lucru în funcție de criteriile alese (consolidare pe mașină/rută, consolidare pe zone, picking la raft, tipuri de clienți). La finalizarea comenzilor pot fi tipărite documentele însoțitoare (declarație de conformitate, aviz, etc) iar confirmările de comandă se pot trimite automat către sistemul extern (ERP). Alocarea poate fi setată automat pentru anumite scenarii.

Modulul de Livrare Front Office - permite confirmarea picking-ului la nivel de depozit. Fiecare utilizator primește task-urile ce-i sunt alocate. Ordinea de pick-uire ține cont de algoritmi complecși de tip drumul cel mai scurt, stabilitate palet (ordonarea descrescătoare după greutate), etc. Strategiile de picking standard include: order picking, batch picking, wave picking, etc.

Mutare

Modulul de Mutare Back Office permite introducerea de ordine de mutare de către utilizatorul Back-Office. Scopul mutării poate fi de consolidare a articolelor, loturilor, urmărire a unor reguli specifice.
Mutările pot fi efecuate între locații din depozit (container, palet, cutie, etc.) sau între containere de stoc (articole).

Utilizarea modulului de Optimizare Stocuri permite generarea automată a astfel de ordine în funcție de dinamica activității din depozit (put away automat la finalizarea recepției unui palet, replenishment la atingerea stocului minim sau critic la nivel de celulă, etc). Setările permit strategii tip consolidare de stoc la nivel de produs prin put-away, zona de pre-alimentare picking separată de zona de stocare.

Monitorul de Mutare permite supravegherea statusului ordinelor de lucru de tip mutare.

Operațiunile disponibile prin modulul de Mutare Front Office sunt:
■ cele direcționate de sistem (put-away, replenishment) la nivel de palet sau articol;
■ cele realizate de utilizatori cu permisii suficiente de:
  ■ mutare manuală de paleți
  ■ mutare manuală articole
  ■ reunire produse
  ■ spargere palet
  ■ consolidare paleți

Recepţie

Modulul de Recepţie Back Office permite introducerea documentelor scriptice atunci când acestea nu sunt importate dintr-un sistem extern iar tipul de document nu impune pornirea acestuia din modulul aferent de Front-Office. Pentru documentele de retur se pot realiza legăturile cu documentele sursă.

Monitorul de Recepție permite urmărirea statusului documentelor active. Scopul poate fi de vizualizare pentru unii useri și de realocare pentru cei cu rol de șef de echipă. Alocarea task-urilor poate fi dinamică sau statică , utilizatorul cu drepturi necesare putând interveni și lua decizii de moment. Statusul evoluției ordinelor de lucru este în timp real.

Recepție Front Office acomodează peste 12 scenarii uzuale. De obicei este realizată pe terminalele mobile ce permit asignarea unui cod unic (ID de palet) în sistem pentru fiecare unitate de ambalare primită. În funcție de restricțiile dorite, paleţii recepționați pot fi mixați sau unici la nivel de tip de produs (eventual lot). Integrarea de servicii cu valoare adăugată, verificări calitative sau a zonei de put-away pot fi setate la nivel de tip tranzacție.

MODULE STANDARD

Structura aplicaţiei este modulară. Zona de core acoperă fluxurile logistice necesare managementului oricărei gestiuni. Sunt incluse peste 500 de funcţionalităţi ce pot fi activate în funcţie de specificul activităţii beneficiarului.

Pentru fiecare tip de operaţiune (recepţie, put-away, replenishment, picking, consolidare, încărcare, etc) există multiple scenarii disponibile (implementate şi testate), din care echipa de proiect selectează pe parcursul perioadei de analiză a proiectului. Desigur, acestea pot fi adaptate cerinţelor specifice, însă integrarea lor în fluxurile existente minimizează timpii alocaţi personalizărilor şi testelor de acceptanţă.

MODULE OPŢIONALE

Pentru companiile care au o complexitate sporită a activităţii sau care vor să îşi îmbunătăţească anumite arii ale logisticii, modulele opţionale ale suitei sunt menite să adauge plus valoare.

Deşi sunt opţionale, unele dintre acestea pot fi identificate ca fiind critice în proiect şi fac scopul implementării iniţiale, altele ţin de o maturitate a utilizării suitei şi pot fi activate oricând, ulterior.

În cadrul acestor module, alte 400 de funcţionalităţi fac posibilă implementarea de multiple scenarii.

3PL

Modulul permite gestionarea operațiunilor de stoc ale mai multor companii. Prin trasabilitatea oferită și activarea de funcționalități în zona de analiză financiară se facilitează:
■ facturarea serviciilor de depozit definite în baza contractelor de prestări servicii;
■ facturarea serviciilor de transport definite în baza contractelor de prestări servicii;
■ urmărirea costurilor pe operațiune;
■ normarea activităților;
■ urmărirea profitabilității per tip operațiune și client.

Se permite existența aceluiași articol în nomenclatorul mai multor deținători de marfă și repetarea aceluiași cod de bare la deținători diferiți. Unele documente și entități gestionate de sistem sunt legate direct de deținător (recepție, livrare, palet, articol), altele permit operațiuni multideținător (mutare, transport, inventar, locație).

Optimizare Stocuri

Modulul de Optimizare Stocuri permite setarea de multiple automatisme prin care managerii de depozit pot impune modul în care operatorii realizează taskurile. Sistemul realizează astfel ghidarea automată în determinarea zonelor de stocare put-away și replenishment dependente de grupe diferite de produse și client.

Setările pot fi realizate la nivel de tip de tranzacție, depozit și grupă de articole tranzacționate. Se pot defini stocuri limită (minim, maxim) pentru a genera cereri de realimentare la nivel de zonă sau depozit.

Este admis atât replenishment pe verticală cu stoc minim, maxim, critic per locație dedicată, cât și pe orizontală pentru alimentare zonă buffer picking de exemplu.

În cazul produselor cu lot, data de expirare implică reguli distincte atât în ordinea de reaprovizionare cât și de direcționare de la recepție a mărfurilor, permițând o rotație corectă a stocului și diminuarea produselor cu termen scurt de expirare.

Pentru zonele de bulk sunt setate create criterii ce permit obligativitatea de respectare strică FIFO după un număr de zile setat de administratori la nivel de articol.

În general prioritatea criteriilor este controlată prin indici de prioritizare și prin excepții ale utilizatorilor cu drepturi suficiente.

KPI & Dashboards

Orice proiect aduce în zona de analiză indicatorii de performanță principali ce se doresc monitorizați precum și valorile acceptate ale acestora.

Zona de KPI adresează indicatori logistici uzual folosiți precum și indicatori definiți specific centrele logistice sau de producție din proiect. Dintre indicatorii incluși menționăm:
■ On Time Delivery (OTD) / On Time In Full Delivery (OTIF);
■ Acuratețe inventar;
■ Utilizare resurse;
■ Livrabilitate;
■ Timp mediu comandă;
■ Rotație stoc.

Modulul de Dashboards face ca reacția în momentul încărcării să fie imediată. Se pot lua, în timp real, decizii de realocare a resurselor, bazate pe timpul planificat și estimat de realizare a operațiunilor deschise în sistem. Administratorii au acces la definirea completă a dashboard-urilor, la conținutul acestora și la parametri limită.

Kitting & VAS

Activități cu complexitate crescută incluzând zona de asamblare/dezasamblare de rețete (BOM= Bill of Material) pot fi urmărite și sunt integrate nativ în trasabilitatea oferită de soluția Crosspoint. În zona de servicii acestea se tarifează conform grilelor agreate cu clienții finali. Sistemul generează automat document de intrare pe rezultante și document de ieșire pentru componente. Pentru a asigura necesarul de stoc replenishment în zona de prestări servicii împachetare este disponibil ținând cont de condiții comerciale clienți.

Sunt permise rețete cu componente variabile pentru rezolvarea anumitor fluxuri concrete de complexitate ridicată. Pentru anumite componente este posibilă definirea de articole permise interschimbabile la nivel de rețetă.

Este permisă definirea de ambalaje ce sunt consumate la nivel de rețetă și operațiunile componente ca efort normat și efectiv. Pentru articolele rezultate la nivel de unitate stoc, de împachetare sau transport se pot emite automat etichetele setate de către administratorii de sistem.

Management Documente

Pentru o urmărire mai bună a trasabilității documentelor atât cele emise din modulele soluției cât și documentele externe (aviz, factură, CMR, imagini ale încărcării și descărcării, certificate de calitate și garanție, etc) pot fi atașate.

Modulul permite o urmărire completă a traseului parcurs de la emitere la arhivare.

În cazul livrărilor către rețelele Key Account pentru implementările FMCG, fluxul de aviz, confirmare document final, referință recepție, facturare pe baza cantităților acceptate la livrare sunt integrate în fluxul de documente.

Pentru implementările în cazul operatorilor de servicii și cele de e-commerce la care documente ce însoțesc marfa la livrare sunt generate automat de sistemele clienților, modulul se dovedește util în a atașa documentele primite cu tranzacțiile de WMS ușurând fluxul de tipărire aviz, factură, AWB, etc.

Management Ambalaje

Articolele ce sunt însoțite de ambalaje returnabile pot fi facil urmărite prin activarea acestui modul. Atât în zona de reaprovizionare la furnizor cât și a monitorizării custodiei aflate la client se dovedește flexibil în a oferi informații în timp real asupra stocului de acest tip.

Pentru companiile ce includ flux de producție se poate obține o diferențiere clară a stocurilor pe fiecare gestiune și depozit.

Reprezentarea stocului în custodie este una dublă reprezentând și responsabilitatea transportatorului / șoferului de recuperare și custodia client în același timp. Procesele verbale de garanție pot fi emise sau introduse. Procentul de recuperabilitate per client precum și managementul de ambalaje speciale (ex: paleți CHEP pentru care managementul este necesar însă recuperarea nu intră în sarcina companiei).

Folosirea modulului permite estimare corectă a volumului de ambalaje necesar și generarea de propuneri de reaprovizionare de la furnizor.

Inventarierea este posibilă atât la nivel de gestiune proprie cât și a stocului custodie la nivel de punct de lucru client.

Aprovizionare și Planificare

Prin funcționalitățile extinse ale modulului, forecast-ul de vânzări, analiza de stoc, CMZ (comandă medie zilnică) și VMZ (vânzare medie zilnică) permit emiterea și urmărirea comenzilor către furnizor. Setul de rapoarte atașat măsoară atât performanța furnizorului cât și impactul OOS (out of stock) asupra segmentului de aprovizionare.

Sistemul analizează personalizat în funcție de reguli la nivel de furnizor și gamă de produse regulile de tranzacții de ieșire precum și parametri existenți pe acel furnizor, pe fiecare articol. Se emite o propunere de comandă aprovizionare ce poate fi modificată de către departamentul Achiziții. Cererea este emisă cu o serie unică spre furnizor și poate fi reimportată după aprobare cu cantitățile finale aprobate de furnizor.

Documentele de intrare sunt legate de comenzile de aprovizionare după caz folosind prezența numărului de referință la nivel de document, articol/palet sau prin distribuție automată cu aprobare utilizator în funcție de consumul FIFO al comenzilor de aprovizionare deschise în sistem.

Modul cântăribile

Pentru a gestiona produse cu greutate variabilă modulul vine cu o serie de funcționalități ce permit separarea clară a diferențelor de stoc reale și specifice managementului de stoc al acestor produse.

De cele mai multe ori implementarea se face o dată cu integrarea soluției cu sistemele de cântărire din depozitele unde este implementată pentru a permite captarea directă a greutății de pe terminalele mobile. De asemenea managementul de ambalaje returnabile poate fi ușor implementat concomitent.

Gestionarea corectă a acestor tipuri de articole pleacă de la o administrare riguroasă a ambalajelor primare și secundare ce permit determinarea automată a tarei și determinarea corectă a greutății brute a containerelor de stoc. Fluxul poate implica activarea unei verificări obligatorii la nivel de palet după finalizarea procesului de picking.

Dacă unele ambalaje au greutate variabilă peste marjele stabilite (ex: paleți) este posibilă o pretarare a acestor cu coduri unice interne ce au greutatea reală atașată.

Paletizare avansată

Pentru articolele cu o definire acurată a dimensiunii de layer palet, modulul oferă soluții automatizate de compunere a paleţilor mixați pe baza regulilor de suprapozabilitate definite. Operatorii din depozit au sarcina realizării fizice a task-urilor generate de sistem.

Modul WEB

Pentru partenerii care trebuie să acceseze rapoarte și module de management comenzi, fără a folosi componenta Back-Office, aceasta este metoda cea mai simplă de acces în WMS.

Pornind de la aceste funcționalități de bază informațiile sau fluxurile definite se adaptează în funcție de cerințele proiectului.

Oricare din zonele de supply chain pot fi alocate unui segment în care utilizatori externi depozitului interacționează cu sistemul de WMS Crosspoint. Câteva scenarii implementate includ:
■ Posibilitate furnizor de upload nomenclator articole, disponibilitate stoc și politici preț, monitorizare comenzi și facturare(similar market place);
■ Sistem de monitorizare feedback livrare prin confirmare containere, ambalaje și mărfuri în urma recepției de destinație;
■ Management sistem 3PL depozite fără soluție ce implică scanare;
■ Introducere Comenzi Transport către departament intern responsabil.

EDI

În fluxul de comunicații către furnizori, clienți și soluții existente, capacitățile EDI ale soluției permit o integrare facilă a diverselor tranzacții ce se doresc urmărite. Sunt implementate diverse standarde specifice industriilor (EDI-FACT, ODETTE, AS2).

Multe din proiecte implică nu neapărat implementarea unor standarde cât conectarea la soluțiile necesare ale sistemului WMS. Capacitatea de a acoperi diverse tehnologii de integrare și de a le integra rapid (format csv, txt, tabele shared, socket-uri, servicii Web SOAP sau REST, importuri asincrone) este un atu important al suitei Crosspoint. Noile interfețe se conectează prin transformare la cele standard ale suitei asigurând o stabilitate esențială și timp de testare minim.

Cele mai uzual integrate sisteme includ: ERP, sisteme IT furnizor (în zona de achiziție si master data), SFA, CRM, TMS, sisteme IT transportatori/curieri, sisteme IT clienți (în zona de dispatch, import automat comenzi și confirmare recepție de obicei), BI, e-commerce.

Control calitate

Pentru companiile în care Departamentele de Calitate lucrează îndeaproape cu stocurile din depozit (companii de producție), soluția Crosspoint include facilități care permit activitatea colaborativă a echipelor de Logistică și Calitate:
■ planurile de control;
■ frecvența de validare a unor operațiuni;
■ deblocarea loturilor de materiale critice și a produselor finite.

La nivel de lot, palet sau document intrare pot fi setate motive calitative ce determină restricții în fluxul de livrare, posibile task-uri de relocare a mărfii sau de realizare de inspecții calitative. Trasabilitatea completă a acestor operațiuni permite urmărirea corectă a incidentelor și activității în zona de Calitate.

Pot fi urmărite buletine de calitate, certificate de garanție sau alte documentații și determinări calitative specifice.

Flux HUB și Cross Docking

Pentru companiile cu structuri multi-depozit poate fi urmărit traseul unei comenzi pregătite într-un depozit sursă până la hub-ul final din care se livrează la client.
Orice colet/palet poate fi de asemenea monitorizat fără ca stocul său să fie neapărat unul cunoscut.

Funcționalități de acest tip sunt de asemenea utile pentru implementarea de pick-up point-uri în zona de e-commerce.

Monitorizarea corectă realizează multiple beneficii:
■ corelare a trasabilității fizice indiferent de fluxul ERP (depozit de facturare client poate fi cel sursă);
■ monitorizare primire flux specific cross-docking la receptie depozit intermediar;
■ urmărire flux și posibil retur de ambalaje;
■ management documente la nivel de flux;
■ Confirmare încărcare corectă către destinație corectă la orice pas din flux.

%

Crește eficiența angajaților

%

Crește randamentul proceselor

%

Acuratețea stocurilor

%

Îmbunătățește serviciile către clienți

CARACTERISTICI CROSSPOINT

■ Permite gestionarea pe depozite multiple și pe zone multiple/depozit;
■ Hartă configurabilă la nivel de rânduri, etaje, coloane;
■ Locații bulk sau de tip insulă;
■ Stări multiple ale celulelor și tip stocare (picking, palet, etc);
■ Caracteristici configurabile de către utilizator de grupe alocate;
■ Setări de volumetrie, temperatură stocare și condiții speciale;
■ Setări din punct de vedere put-away, picking și echipamente ce permit acces;
■ Ordine de parcurgere la picking;
■ Setări din punct de vedere replenishment;
■ Gestiune alocată pentru comparație scriptică de stocuri.
 
■ Fiecare reper este identificat unic per deținător;
■ Posibilitate setare tip trasabilitate stoc (lot, număr serial, document intrare);
■ Tip de descărcare implicit (FIFO, FEFO, FMFO);
■ Atribute configurabile articol;
■ Coduri de bare multiple și coduri specifice partener (furnizor sau beneficiar);
■ Unități alternative multiple cu posibilitate asignare lista coduri bare per fiecare;
■ Articole de tip kit (Bill Of Material);
■ Atribute multiple de lot configurabile;
■ Atribute multiple de palet (SSCC furnizor, cod producător, număr aprovizionare);
■ Atribute dimensionale (greutate netă, brută, volumetrie);
■ Număr variabil de clasificări.
■ Suportă deținatori multipli pentru acelasi reper (SKU);
■ Posibilitate restricționare sau permitere pentru anumite locații ca marfa mai multor deținători să fie stocată în același timp;
■ Strategie de put-away, replenishment, picking dependentă de deținător marfă;
■ Integrare modul management contracte pentru prestări servicii;
■ Integrare modul billing pentru facturare automată servicii de tip 3PL;
■ Management stoc ambalaje pe fiecare deținător de marfă;
■ Inventare pe client sau subgrupe de marfă;
■ Notificări, etichete și template-uri documente customizabile per deținător marfă;
■ Integrare multi-ERP.
 
 
■ Urmărirea traseului parcurs de un articol de la recepție până la livrare indiferent de numărul de operațiuni și depozite tranzitate;
■ Logare a fiecărei operațiuni realizate în sistem bazată pe device și utilizator de aplicație;
■ Posibilitate accesare informație stoc locație la orice moment istoric;
■ Analize de încărcare depozit și număr operațiuni la orice moment în trecut;
■ Trasabilitate ascendentă sau descendentă;
■ Documente specifice de calitate și determinări ce pot fi integrate prin zona de Document Management;
■ Urmărirea la nivel de lot furnizor per fiecare intrare și container de stoc recepționat.
 
 
 
 
■ Pick by Order
■ Wave Picking
■ Batch Picking
■ Zone Picking
■ First Match First Out
■ Cross Docking
■ Replenishment 1/2 pași
■ Alocare resurse multiple pe task
■ Prioritizare dinamică și la cerere
■ Restricții echipamente și useri
■ RF
■ Pick-to-Light
■ Put-to-Light
■ Voice Picking
■ Integrare Conveior sortare
■ AS/RS
■ Integrare echipamente cântărire
■ Integrare echipamente marcare
■ Tag-uri / etichete RFID
■ Integrare linii de producție
■ Administrare imprimante conectate în depozit;
■ Definire echipamente cântărire integrate;
■ Echipamente de ridicare;
■ Alocare articol, zonă la tip resursă acces;
■ Posibilitate blocare echipament sau alocare la task;
■ Definire echipamente captare date și monitorizare logări utilizatori;
■ Posibilitate integrare soluții Bluetooth;
■ Rapoarte de grad utilizare echipament;
■ Analiză istorică de utilizare și scenarii de dimensionare creștere activitate cu resurse existente.